Kategorier

Vad är vatten?

Vatten är en allmänt förekommande kemisk förening bestående av väte och syre, som är nödvändig för i stort sätt allt känt liv.[1] Vetenskapliga namn är diväteoxid, divätemonoxid och oxidan. Det latinska namnet aqua används ofta i bland annat innehållsförteckningar till kemiska och kosmetiska produkter[2]. Till vardags menar man med vatten bara dess flytande aggregationstillstånd, men vatten kan även förekomma i fast form, i form av is, och i gasform, som vattenånga. Vatten täcker 71 % av jordytan[3]. På jorden återfinns den största delen av vattnet i världshav och andra stora vattensamlingar, samt 1,6 % under marken i akvifären och 0,001 % i atmosfären som ånga, moln (består av fasta och flytande vattenpartiklar), och nederbörd.[4] Oceanerna innehåller 97 % av ytans vatten, glaciärer och polarisar 2,4 % och andra ytliga vattensamlingar såsom floder, sjöar och dammar 0,6 %. En väldigt liten del av jordens vatten finns i biologiska organ och tillverkade produkter.

Vatten på jorden rör sig kontinuerligt genom ett vattenkretslopp som består av avdunstning eller transpiration (evapotranspiration), nederbörd och ytavrinning, som vanligtvis når havet. Avdunstning och transpiration bidrar till nederbörden.