Välkommen till Liquids2008!

Här samlar vi landets främsta företag alla affärsområden. Vi lägger till länkar allt eftersom vi hittar dem, har vi inte hittat din länk än? Lägg till den själv genom att lätt klicka dig in på "Lägg till din länk" och fyll i de olika fälten. Allt för att underlätta för dig och andra möjliga kunder när du letar efter företag.

Nyheter från DI

Vad är vatten?

Vatten är en allmänt förekommande kemisk förening bestående av väte och syre, som är nödvändig för i stort sätt allt känt liv.[1] Vetenskapliga namn är diväteoxid, divätemonoxid och oxidan. Det latinska namnet aqua används ofta i bland annat innehållsförteckningar till kemiska och kosmetiska produkter[2]. Till vardags menar man med vatten bara dess flytande aggregationstillstånd, men vatten kan även förekomma i fast form, i form av is, och i gasform, som vattenånga. Vatten täcker 71 % av jordytan[3]. På jorden återfinns den största delen av vattnet i världshav och andra stora vattensamlingar, samt 1,6 % under marken i akvifären och 0,001 % i atmosfären som ånga, moln (består av fasta och flytande vattenpartiklar), och nederbörd.[4] Oceanerna innehåller 97 % av ytans vatten, glaciärer och polarisar 2,4 % och andra ytliga vattensamlingar såsom floder, sjöar och dammar 0,6 %. En väldigt liten del av jordens vatten finns i biologiska organ och tillverkade produkter.

Vatten på jorden rör sig kontinuerligt genom ett vattenkretslopp som består av avdunstning eller transpiration (evapotranspiration), nederbörd och ytavrinning, som vanligtvis når havet. Avdunstning och transpiration bidrar till nederbörden.